национални телефони
088 22 66 900
0700 10 218

Стандартната гаранция на уредите с марка Gorenje е 24 месеца, считано от 01.01.2020 г.

Допълнителна информация можете да получите тук:  warranty.bulgaria@gorenje.com

Gorenje ви съветва

Уверете се, че получавате гаранционна карта при покупката на уреда и пазете винаги касовата бележка заедно с гаранционната карта.
Гаранционната карта се получава допълнително при покупка (за голямата бяла техника) или се намира в окомплектовката на допълнителните документи (за малки домакински електроуреди).
Общите гаранционни условия ще намерите на гаранционната карта. Ако имате въпроси, моля обърнете се към служител на „Г Сервиз“ АД.
Не позволявайте неоторизирани и неквалифицирани лица да монтират уреда или да правят ремонти, както и да използват некачествени или неоригинални компоненти (клапан, гъвкави връзки, удължаване на изходящите връзки, използване на ел. разклонители и др.).
В случай на повреда, препоръчваме винаги да се свързвате с оторизирания сервиз.
Винаги съхранявайте гаранционната карта и касовия бон.

Условия на гаранцията

Общи условия на гаранцията на Gorenje
• Гаранционната подръжка на уредите с марка „Gorenje” се извършва съобразно Закона за защита на потребителите, действащ на територията на Република България. Съгласно този закон, гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на закупуване, която се удостоверява с касов бон, фактура или друг разплащателен документ. Пазете този документ, заедно с гаранционната карта.

• Гаранцията е валидна само на територията на Република България.

• С цел повишаване на комфорта и безопасността на нашите клиенти, на територията на република България е задължително монтажа на уредите на газ да се извършва само от техници на Оторизираният сервиз. За повече информация, моля свържете се със сервиза.

• Уредите на „Gorenje” са за домашна употреба. Гаранцията на уредът се намалява на 6 месеца при използване на уреда с комерсиална цел (като хотел, офис, обществено заведение и др. такива, различни от домакинство).
На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основният корпус на уреда части, напр. вентил, вани, гъвкави връзки и др.) и всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли. Гаранцията не покрива счупени части по вина на ползвателя или поради неправилна експлоатация.

• През гаранционният срок уреда Ви ще бъде ремонтиран безплатно, освен в следните случаи: - Ремонт от неоторизирани технически лица;
- При дефекти възникнали по застрахователни събития;
- Повреди от замърсяване с мазнини и други външни замърсители;
- При ползване на уредите с комерсиална цел извън нуждите на домакинството Ви;
- Липси неустановени при закупуването.
Ако имате въпроси относно условията на гаранцията или нужда от информация за поддръжка, ремонт и резервни части за уредите с марка Gorenje, не се колебайте да се свържете с нашaта гореща линия за обслужване на клиенти:

Телефон: +359 2 4917596
Контактен център Gorenje: service.bulgaria@gorenje.com

Къде на намерите стикера с модела, серийния номер и артикулния код
Вид на уреда / Стикер с информация
Перални машини - ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА, НАД ОТВОРА НА ЛЮКА
Сушилни машини - ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА, НАД ОТВОРА НА ЛЮКА
Съдомиялни машини - ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА, ОТ ДЯСНАТА СТРАНА НА ВРАТАТА
Фризери - ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА, ДОЛУ НА ЛЯВАТА СТЕНА, ДО ДОЛНОТО ЧЕКМЕДЖЕ
Комбинирани хладилници - ОТОВОРЕТЕ ВРАТАТА, ОБИКНОВЕНО В ХЛАДИЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, ДОЛУ НА ЛЯВАТА СТЕНА
Микровълнови печки - ОТЗАД, НА ЗАДНАТА СТЕНА НА УРЕДА
Фурна - ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА, ПОД ОТВОРА НА ФУРНАТА
Ретро хладилници - ОТВОРЕТЕ ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА, НА ЛЯВАТА СТЕНА, ДО ЧЕКМЕДЖЕТО ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плотове - ОТ ДОЛНАТА СТРАНА НА УРЕДА (Не е достъпен при монтиран плот)
Аспиратори - СВАЛЕТЕ ФИЛТЪРА, ОБИКНОВЕНО ДО МОТОРА