Условия на гаранцията

Общи условия на гаранцията на Gorenje

Гаранционната подръжка на уредите с марка „Gorenje” се извършва съобразно Закона за защита на потребителите, действащ на територията на Република България. Съгласно този закон, гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на закупуване, която се удостоверява с касов бон, фактура или друг разплащателен документ. Пазете този документ, заедно с гаранционната карта.

Гаранцията е валидна само на територията на Република България.

С цел повишаване на комфорта и безопасността на нашите клиенти, на територията на република България е задължително монтажа на уредите на газ да се извършва само от техници на Оторизираният сервиз. За повече информация, моля свържете се със сервиза.

Уредите на „Gorenje” са за домашна употреба. Гаранцията на уредът се намалява на 3 месеца при използване на уреда с комерсиална цел (като хотел, офис, обществено заведение и др. такива, различни от домакинство).

На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основният корпус на уреда части, напр. вентил, вани, гъвкави връзки и др.) и всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли. Гаранцията не покрива счупени части по вина на ползвателя или поради неправилна експлоатация.

През гаранционният срок уреда Ви ще бъде ремонтиран безплатно, освен в следните случаи:

        - Ремонт от неоторизирани технически лица;

        - При дефекти възникнали по застрахователни събития;

        - Повреди от замърсяване с мазнини и други външни замърсители;

        - При ползване на уредите с комерсиална цел извън нуждите на домакинството Ви;

        - Липси неустановени при закупуването.

 

Видове гаранции

 

 

За всички едрогабаритни домакински електроуреди получавате гаранция от 24+12 месеца – за перални, сушилни машини, съдомиялни машини, готварски печки, хладилници и фризери, уреди за вграждане – фурни, плотове и аспиратори.

За всички дребногабаритни домакински електроуреди получавате 24 месеца гаранция – за микровълнови печки, прахосмукачки, миксери, роботи, ютии, месомелачки и други уреди за обработка на храна и грижа за дома.

За всички водонагревателни уреди (бойлери) получавате 5 години пълна гаранция.

Виж образец на гаранционната карта

Изключение от тези срокове са уредите снабдени с промоционална, повишена гаранция!

Полезни съвети

► Уверете се, че получавате гаранционна карта при покупката на уреда и пазете винаги касовата бележка заедно с гаранционната карта.

► Гаранционната карта се получава допълнително при покупка (за голямата бяла техника) или се намира в окомплектовката на допълнителните документи (за малки домакински електроуреди).

► Общите гаранционни условия ще намерите на гаранционната карта. Ако имате въпроси, моля обърнете се към служител на „Г Сервиз“ АД.

► Не позволявайте неоторизирани и неквалифицирани лица да монтират уреда или да правят ремонти, както и да използват некачествени или неоригинални компоненти (клапан, гъвкави връзки, удължаване на изходящите връзки, използване на ел. разклонители и др.).

► В случай на повреда, препоръчваме Ви винаги да се свързвате с оторизираният сервиз.

► Препоръчваме Ви да регистрирате гаранционната си карта в системата с данни на сервиза. Това е полезно за Вас и ще улесни контакта с Вас в случай нa нужда.

► Винаги съхранявайте гаранционната карта и касовият бон.